Bu sayfa son olarak 2022-01 tarihinde güncellendi ve 0.9.52 yöneltici sürümü için geçerli.

I2P, I2PControl uygulama eki ile JSONRPC2 arayüzünü etkinleştirir. Böylece çalışan bir I2P düğümü ile basit bir şekilde arayüz oluşturulabilir. Paralel olarak bir istemci olan itoopie geliştirildi. İstemci için JSONRPC2 uygulaması ve uygulama eki, JSON-RPC 2.0 java kitaplıkları tarafından sağlanır. Çeşitli diller için JSON-RPC uygulamalarının bir listesi JSON-RPC wiki üzerinde bulunabilir.

I2PControl varsayılan olarak https://localhost:7650 bağlantı noktasını dinler

API, 1. sürüm.

Parametreler yalnızca adlandırılmış bir şekilde sağlanır (haritalar).

JSON-RPC 2 biçimi

İstek:
{
 "id": "id",
 "method": "Method-name",
 "params": {
  "Param-key-1": "param-value-1",
  "Param-key-2": "param-value-2",
  "Token": "**actual token**"
 },
 "jsonrpc": "2.0"
}
Yanıt:
{
 "id": "id",
 "result": {
  "Result-key-1": "result-value-1",
  "Result-key-2": "result-value-2"
 },
 "jsonrpc": "2.0"
}
  method-name – Açıklama
   İstek:
  • Param-key-1 – Açıklama
  • Param-key-2 – Açıklama
  • Token – Her isteğin kimliğini doğrulamak için kullanılan kod ('Authenticate' RPC yöntemi dışında)
   Yanıt:
  • Result-key-1 – Açıklama
  • Result-key-2 – Açıklama

Uygulanan yöntemler

  Authenticate – Sonraki iletişimler için kullanılan bir kimlik doğrulama kodu oluşturur ve döndürür.
   İstek:
  • API – [long] İstemci tarafından kullanılan I2PControl API sürümü.
  • Password – [String] Uzak sunucu üzerinde kimlik doğrulaması için kullanılan parola.
   Yanıt:
  • API – [long] Sunucu tarafından uygulanan birincil I2PControl API sürümü.
  • Token – [String] Sonraki iletişimler için kullanılan kod.
  Echo – Hata ayıklama ve deneme için kullanılan yankı anahtarının değerini görüntüler.
   İstek:
  • Echo – [String] Değer yanıt olarak döndürülür.
  • Token – [String] İstemcinin kimliğini doğrulamak için kullanılan kod. Sunucu tarafından 'Authenticate' RPC yöntemi ile sağlanır.
   Yanıt:
  • Result – [String] İstekteki 'echo' anahtarının değeri.
  GetRate – statManager üzerinden rateStat değerini alır. Henüz oluşturulmadıysa stat oluşturulur.
   İstek:
  • Stat – [String] Hangi rateStat değerinin alınacağını belirler, ratestats bilgilerine bakın.
  • Period – [long] Milisaniye cinsinden, bir stat değerinin hangi dönem için alınacağını belirler.
  • Token – [String] İstemcinin kimliğini doğrulamak için kullanılan kod. Sunucu tarafından 'Authenticate' RPC yöntemi ile sağlanır.
   Yanıt:
  • Result – [double] Returns the average value for the requested rateStat and period.
  I2PControl – I2PControl yönetimi. Bağlantı noktaları, parolalar ve benzerleri.
   İstek:
  • *i2pcontrol.address – [String] I2PControl için yeni bir dinleme adresi ayarlar (şu anda I2PControl yalnızca 127.0.0.1 ve 0.0.0.0 kullanıyor).
  • *i2pcontrol.password – [String] I2PControl parolasını değiştirir. Tüm kimlik doğrulama kodları geçersiz kılınır.
  • *i2pcontrol.port – [String] I2PControl tarafından bağlantıların dinleneceği bağlantı noktasını değiştirir.
  • Token – [String] İstemcinin kimliğini doğrulamak için kullanılan kod. Sunucu tarafından 'Authenticate' RPC yöntemi ile sağlanır.
   Yanıt:
  • **i2pcontrol.address – [null] Adres değiştirilmişse geri döndürür
  • **i2pcontrol.password – [null] Ayar değiştirilmişse geri döndürür
  • **i2pcontrol.port – [null] Ayar değiştirilmişse geri döndürür
  • SettingsSaved – [Boolean] Herhangi bir değişiklik yapılmışsa true döndürür.
  • RestartNeeded – [Boolean] Etkili olması için yeniden başlatma gerektiren herhangi bir değişiklik yapıldıysa true döndürür.
  RouterInfo – I2P yöneltici ile ilgili temel bilgileri getirir. Çalışma süresi, sürüm vb.
   İstek:
  • *i2p.router.status – [n/a]
  • *i2p.router.uptime – [n/a]
  • *i2p.router.version – [n/a]
  • *i2p.router.net.bw.inbound.1s – [n/a]
  • *i2p.router.net.bw.inbound.15s – [n/a]
  • *i2p.router.net.bw.outbound.1s – [n/a]
  • *i2p.router.net.bw.outbound.15s – [n/a]
  • *i2p.router.net.status – [n/a]
  • *i2p.router.net.tunnels.participating – [n/a]
  • *i2p.router.netdb.activepeers – [n/a]
  • *i2p.router.netdb.fastpeers – [n/a]
  • *i2p.router.netdb.highcapacitypeers – [n/a]
  • *i2p.router.netdb.isreseeding – [n/a]
  • *i2p.router.netdb.knownpeers – [n/a]
  • Token – [String] İstemcinin kimliğini doğrulamak için kullanılan kod. Sunucu tarafından 'Authenticate' RPC yöntemi ile sağlanır.
   Yanıt:
  • **i2p.router.status – [String] Yöneltcinin durumu nedir. A free-format, translated string intended for display to the user. May include information such as whether the router is accepting participating tunnels. Content is implementation-dependent.
  • **i2p.router.uptime – [long] Milisaniye cinsinden, yönelticinin çalışma süresi nedir. Note: i2pd routers prior to version 2.41 returned this value as a string. For compatibility, clients should handle both string and long.
  • **i2p.router.version – [String] Yöneltcinin hangi I2P sürümünü çalıştırdığı.
  • **i2p.router.net.bw.inbound.1s – [double] Bps cinsinden 1 saniyelik ortalama geliş bant genişliği.
  • **i2p.router.net.bw.inbound.15s – [double] Bps cinsinden 15 saniyelik ortalama geliş bant genişliği.
  • **i2p.router.net.bw.outbound.1s – [double] Bps cinsinden 1 saniyelik ortalama gidiş bant genişliği.
  • **i2p.router.net.bw.outbound.15s – [double] Bps cinsinden 15 saniyelik ortalama gidiş bant genişliği.
  • **i2p.router.net.status – [long] Geçerli ağ durumu nedir. Aşağıdaki numaralandırmaya göre:
   • 0 – OK
   • 1 – TESTING
   • 2 – FIREWALLED
   • 3 – HIDDEN
   • 4 – WARN_FIREWALLED_AND_FAST
   • 5 – WARN_FIREWALLED_AND_FLOODFILL
   • 6 – WARN_FIREWALLED_WITH_INBOUND_TCP
   • 7 – WARN_FIREWALLED_WITH_UDP_DISABLED
   • 8 – ERROR_I2CP
   • 9 – ERROR_CLOCK_SKEW
   • 10 – ERROR_PRIVATE_TCP_ADDRESS
   • 11 – ERROR_SYMMETRIC_NAT
   • 12 – ERROR_UDP_PORT_IN_USE
   • 13 – ERROR_NO_ACTIVE_PEERS_CHECK_CONNECTION_AND_FIREWALL
   • 14 – ERROR_UDP_DISABLED_AND_TCP_UNSET
  • **i2p.router.net.tunnels.participating – [long] I2P ağındaki kaç tünele katkıda bulunuyoruz.
  • **i2p.router.netdb.activepeers – [long] Son zamanlarda kaç eş ile iletişim kurduk.
  • **i2p.router.netdb.fastpeers – [long] Kaç eş 'hızlı' olarak kabul ediliyor.
  • **i2p.router.netdb.highcapacitypeers – [long] Kaç eş 'yüksek kapasiteli' olarak kabul ediliyor.
  • **i2p.router.netdb.isreseeding – [boolean] Yöneltici, sunucuları kendi "Ağ veri tabanına" (NetDB) yeniden tohumluyor mu?
  • **i2p.router.netdb.knownpeers – [long] Kaç tane eş biliniyor ("Ağ veri tabanı" (NetDB) içinde listelenmiştir).
  RouterManager – I2P yönelticinin yeniden başlatılmasını/kapatılmasını yönetir.
   İstek:
  • *FindUpdates – [n/a] Engelleme. İmzalı güncellemeler için bir arama başlatır.
  • *Reseed – [n/a] Uzak bir sunucudan "Ağ veri tabanı" (NetDB) üzerine eşler getirerek bir yöneltici yeniden tohumlaması başlatır.
  • *Restart – [n/a] Yönelticiyi yeniden başlatır.
  • *RestartGraceful – [n/a] Yönelticiyi sorunsuz bir şekilde yeniden başlatır (katkıda bulunulan tünellerin süresinin dolmasını bekler).
  • *Shutdown – [n/a] Yönelticiyi kapatır.
  • *ShutdownGraceful – [n/a] Yönelticiyi sorunsuz bir şekilde kapatır (katkıda bulunulan tünellerin süresinin dolmasını bekler).
  • *Update – [n/a] İmzalı kaynaklardan bir yöneltici güncellemesi başlatır.
  • Token – [String] İstemcinin kimliğini doğrulamak için kullanılan kod. Sunucu tarafından 'Authenticate' RPC yöntemi ile sağlanır.
   Yanıt:
  • **FindUpdates – [boolean] Engelleme. İmzalı bir güncelleme bulunursa true değerini döndürür.
  • **Reseed – [null] İstenmişse, yeniden tohumlama işleminin başlatıldığını doğrular.
  • **Restart – [null] İstenmişse, yeniden başlatma işleminin başlatıldığını doğrular.
  • **RestartGraceful – [null] İstenmişse, sorunsuz bir yeniden başlatma işleminin başlatıldığını doğrular.
  • **Shutdown – [null] İstenmişse, bir kapatma işleminin başlatıldığını doğrular
  • **ShutdownGraceful – [null] İstenmişse, sorunsuz bir kapatma işleminin başlatıldığını doğrular
  • **Update – [String] Engelleme. İstenmişse, güncellemenin durumunu döndürür
  NetworkSetting – Ağla ilgili çeşitli ayarları getirir veya ayarlar. bağlantı noktaları, adresler vb.
   İstek:
  • *i2p.router.net.ntcp.port – [String] TCP taşıyıcısı için hangi bağlantı noktasının kullanıldığı. Null gönderilirse, geçerli ayarı döndürür.
  • *i2p.router.net.ntcp.hostname – [String] TCP taşıyıcısı için hangi sunucu adının kullanıldığı. Null gönderilirse, geçerli ayarı döndürür.
  • *i2p.router.net.ntcp.autoip – [String] TCP taşıyıcısı için otomatik olarak algılanan IP adresinin kullanılması. Null gönderilirse, geçerli ayarı döndürür.
  • *i2p.router.net.ssu.port – [String] UDP taşıyıcısı için hangi bağlantı noktasının kullanıldığı. Null gönderilirse, geçerli ayarı döndürür.
  • *i2p.router.net.ssu.hostname – [String] UDP taşıyıcısı için hangi sunucu adının kullanıldığı. Null gönderilirse, geçerli ayarı döndürür.
  • *i2p.router.net.ssu.autoip – [String] UDP taşıyıcısının IP adresini bulmak için hangi yöntemlerin kullanılması gerektiği. Null gönderilirse, geçerli ayarı döndürür.
  • *i2p.router.net.ssu.detectedip – [null] UDP taşıyıcısı tarafından hangi IP adresinin algılandığı.
  • *i2p.router.net.upnp – [String] UPnP etkin mi? Null gönderilirse, geçerli ayarı döndürür.
  • *i2p.router.net.bw.share – [String] Katkıda bulunulan tüneller için bant genişliğinin yüzde kaçının kullanılabilir olduğu. Null gönderilirse, geçerli ayarı döndürür.
  • *i2p.router.net.bw.in – [String] Kaç KB/sn geliş bant genişliğine izin verildiği. Null gönderilirse, geçerli ayarı döndürür.
  • *i2p.router.net.bw.out – [String] Kaç KB/sn gidiş bant genişliğine izin verildiği. Null gönderilirse, geçerli ayarı döndürür.
  • *i2p.router.net.laptopmode – [String] Dizüstü bilgisayar kipi etkin mi (IP değiştiğinde yöenltici kimliğini ve UDP bağlantı noktasını değiştirir). Null gönderilirse, geçerli ayarı döndürür.
  • Token – [String] İstemcinin kimliğini doğrulamak için kullanılan kod. Sunucu tarafından 'Authenticate' RPC yöntemi ile sağlanır. Null gönderilirse, geçerli ayarı döndürür.
   Yanıt:
  • Note: i2pd routers prior to version 2.41 returned some of these values as numbers. For compatibility, clients should handle both strings and numbers.
  • **i2p.router.net.ntcp.port – [String] İstenmişse, TCP taşıyıcısı için kullanılan bağlantı noktasını döndürür.
  • **i2p.router.net.ntcp.hostname – [String] İstenmişse, TCP taşıyıcısı için kullanılan sunucu adını döndürür.
  • **i2p.router.net.ntcp.autoip – [String] İstenmişse, TCP taşıyıcısı için IP adresinin otomatik olarak algılanması için kullanılan yöntemi döndürür.
  • **i2p.router.net.ssu.port – [String] İstenmişse, UDP taşıyıcısı için kullanılan bağlantı noktasını döndürür.
  • **i2p.router.net.ssu.hostname – [String] İstenmişse, UDP taşıyıcısı için kullanılan sunucu adını döndürür.
  • **i2p.router.net.ssu.autoip – [String] İstenmişse, UDP taşıyıcısının IP adresini algılamak için kullanılan yöntemleri döndürür.
  • **i2p.router.net.ssu.detectedip – [String] İstenmişse, UDP taşıyıcısı tarafından algılanan IP adresini döndürür.
  • **i2p.router.net.upnp – [String] İstenmişse, UPNP ayarını döndürür.
  • **i2p.router.net.bw.share – [String] İstenmişse, katkıda bulunulan tüneller için bant genişliğinin yüzde kaçının kullanılabilir olduğunu döndürür.
  • **i2p.router.net.bw.in – [String] İstenmişse, kaç KB/sn geliş bant genişliğine izin verildiğini döndürür.
  • **i2p.router.net.bw.out – [String] İstenmişse, kaç KB/sn gidiş bant genişliğine izin verildiğini döndürür.
  • **i2p.router.net.laptopmode – [String] İstenmişse, dizüstü bilgisayar kipini döndürür.
  • SettingsSaved – [boolean] Belirtilen ayarlar kaydedildi mi.
  • RestartNeeded – [boolean] Yeni ayarların etkin olması için yeniden başlatma gerekli mi?
  AdvancedSettings – Gelişmiş i2p ayarlarının değiştirilmesine izin verir
   Set: – Gönderilen anahtar/değer çiftlerini ayarlar
  • {"setting-key": "setting-value", ...} – [Map]
   SetAll: – Gönderilen anahtar/değer çiftlerini ayarlayın, diğer her şeyi kaldırır
  • {"setting-key": "setting-value", ...} – [Map]
   Get: – Gönderilen anahtarlar için anahtar/değer çiftlerini alır
  • "setting-key" – [String]
   GetAll: – Tüm anahtar/değer çiftlerini alır

* isteğe bağlı bir değeri belirtir.

** olası bir dönüş değerini belirtir

Hata kodları

  Standart JSON-RPC2 hata kodları.
 • -32700 – JSON işleme hatası.
 • -32600 – İstek geçersiz.
 • -32601 – Yöntem bulunamadı.
 • -32602 – Parametreler geçersiz.
 • -32603 – İç sorun.
  Özel I2PControl hata kodları.
 • -32001 – Belirtilen parola geçersiz.
 • -32002 – Herhangi bir kimlik doğrulama kodu belirtilmedi.
 • -32003 – Kimlik doğrulama kodu bulunamadı.
 • -32004 – Belirtilen kimlik doğrulama kodunun süresi dolmuş ve kaldırılacak.
 • -32005 – Kullanılan I2PControl API sürümü belirtilmemiş, ancak belirtilmesi gerekiyor.
 • -32006 – Belirtilen I2PControl API sürümü, I2PControl tarafından desteklenmiyor.