I2P ve şifreleme üzerine tartışırken sık kullanılan terminoloji bu tabloda listelenmiştir.
 • I2P: Invisible Internet Project: Kullanıcının bir dizi uygulama kullanarak anonim olarak iletişim kurabilmesi için bir anonimlik katmanı sağlamayı amaçlayan bir proje.
 • Yöneltici: I2P ağında şifrelenmiş paketleri yönelten çekirdek I2P yazılımı. Varsayılan olarak tüm yönelticiler, hem ağa yardımcı olur hem de yöneltici aracılığıyla I2P ağına bağlanan tüm istemciler veya sunucular için koruma trafiği sağlar.
 • “Yöneltici kimliği” (RouterIdentity): IP adresi ve dinlenecek bağlantı noktası, genel imzalama ve şifreleme anahtarları gibi bir yöneltici ile doğrudan iletişim kurmak için gereken bir bilgi kümesi.
 • Tünel: Bir istemci veya sunucu ile I2P ağı arasında anonim bir iletişim yolu. Tüneller tek yönlüdür, bu nedenle herhangi bir istemci ya da sunucu, biri geliş diğeri gidiş trafiği için olmak üzere en az iki tünel kullanır.
 • Hedef: Bir tünelin şifrelenmiş kimliği. Bunlar, I2P ağı içindeki istemci ve sunucuların kimlikleridir ve normal İnternet üzerindeki bir bilgisayarın IP:bağlantı noktası gibidir.
 • "Kiralama kümesi" (LeaseSet): Belirli bir hedefteki bir istemci veya sunucu ile iletişim kurmak için gerekli olan, bu hedef için geliş tünellerinin ağ geçitleri gibi bir bilgi kümesi.
Bu tabloda, farklı ağların ve bileşenlerinin tanımları bulunur. Bu terimler ve tanımları şuradan alınmıştır: Decentralization Off The Shelf: 7 Maxims by Simply Secure (kullanım izni alınmıştır).
 • Merkezi olmayan: Tek bir tarafa güvenmeyi önleyen ağ mimarisi. Birçok bireysel kullanıcıyı içeren eşler arası, blok zinciri, birleşmiş ve dağıtılmış teknolojileri kapsar.
 • Eşler Arası (p2p): Eşler, sunucular veya kalıcı bilgisayarlar tarafından merkezi yönetime gerek duymadan, işlem gücü, disk depolama veya ağ bant genişliği gibi kaynaklarının bir kısmını doğrudan diğer ağ katılımcılarının kullanımına sunar. BitTorrent, Napster ve Bitcoin gibi uygulamalar tarafından yaygınlaştırılmıştır.
 • Birleşmiş: Birleşim, bir hizmetin ayrı dağıtımlarının ortak bir iletişim kuralı ile birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. Örneğin, @gmail.com üzerinden @hotmail.com üzerine bir e-posta gönderdiğinizde, Google birleşimleri tarafından çalıştırılan bir e-posta sunucusu ile Microsoft tarafından çalıştırılan bir e-posta sunucusu arasında olduğu gibi. Her dağıtımda birden çok kullanıcı bulunabilir.
 • Blockchain: Birden fazla taraf arasındaki işlemleri verimli, doğrulanabilir ve kalıcı bir şekilde kaydedebilen dağıtılmış bir kayıt defteri.
 • Dağıtılmış sistemler: Bilgisayar Bilimleri disiplini içinde, bir ağ üzerinden birbirine bağlı birçok bilgisayardan oluşan sistemlerin tasarımı ile ilgilenen akademik dal. Eşler arası ağlar ve blok zincirler, dağıtılmış sistem mimarilerinin örnekleridir.
 • TCP/UDP: İnternet üzerinde kullanılan iki temel taşıyıcı iletişim kuralı. İki bilgisayar arasında veri göndermek için kullanılan yaygın iletişim kuralları.
 • DHT: Dağıtılmış karma tablosu, bazı projelerde eşleri birbirine bağlamak için anahtar/değer çiftleri şeklinde bilgileri dağıtılmış bir şekilde depolamak amacıyla kullanılır.
 • IP adresi: Benzersiz olan ve bu nedenle erişim için kullanılabilen bir bilgisayar veya ağ numarası.
 • WebRTC: Verilerin doğrudan kullanıcılar arasında aktarıldığı bir tarayıcı ile bağlantı kurmak için kullanılan bir iletişim kuralı standardı.
 • Karma: Genellikle bir harf ve sayı dizisi olarak görüntülenen bir değer. Verileri benzersiz şekilde tanımlayan bir 'parmak izi' işlevi görür.
 • UX: Kullanıcı deneyimi, bir ürünü veya hizmeti kullanan bir kişinin genel deneyimi. Özellikle kullanım kolaylığı açısından.